Đồng hương Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động nơi cư ngụ, chấp hành tốt luật pháp, giữ mối quan hệ gắn bó với quê hương; đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và vận động hỗ trợ quê nhà.
BLL Thành phố Bến Tre
BLL Huyện Bình Đại
BLL Huyện Ba Tri
BLL Huyện Chợ Lách
BLL Huyện Châu Thành
BLL Huyện Giồng Trôm
BLL Huyện Mỏ Cày Bắc
BLL Huyện Mỏ Cày Nam
BBL Huyện Thạnh Phú
  1. Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên
  2. Đang cập nhật
  3. Đang cập nhật
  4. Đang cập nhật
  
  
3171278
Danh sách Ban Liên Lạc
 
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Châu Thành
Ban Liên Lạc Đồng hương Huyện Châu Thành được kiện toàn năm 2021, gồm 28 thành viên.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC

ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN CHÂU THÀNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

KIỆN TOÀN NĂM 2021

 Trưởng ban

 1/ Ông. Trần Minh Phong

 Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Maximax TP. HCM

 Đ/C: (Đang cập nhật)

 ĐTDĐ: 0975 668 181

 

Phó Trưởng Ban Thường Trực

2/ Đại Đức. Thích Minh Phú 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

3/ Ông. Võ Thanh Tùng 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

4/ Ông. Nguyễn Vĩnh Phúc 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

5/ Ông. Huỳnh Kỳ Trân 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

6/ Ông. Lê Thanh Bình 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

7/ Ông. Nguyễn Tu Mi 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

8/ Ông. Đỗ Quang Vinh 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

9/. Ông. Huỳnh Bửu Hiệp 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

10/ Ông. Phạm Trí Hoàng 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Phó Trưởng Ban

11/ Bà. Trần Trúc Phương 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên Thường Trực

12/ Bà. Nguyễn Thùy Dung 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên Thường Trực

13/ Ông. Hồ Châu Xuân Trường 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên Thường Trực

14/ Ông. Trần Xuân Thái 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên 

15/ Ông. Nguyễn Thành Lộc

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

16/ Ông. Trần Minh Hiếu 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

17/ Ông. Nguyễn Kỳ Trung  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

18/ Ông. Nguyễn Văn Đằng  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

19/ Đại Đức. Thích Trung Nguyện 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

20/ Ông. Võ Trọng Nghĩa  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

21/ Ông. Nguyễn Hữu Tín 

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật) 

 

Ủy Viên

22/ Bà. Bùi Đoàn Dung

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

23/ Bà. Mai Mỹ Phúc  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

24/ Bà. Nguyễn Thị Ngọc Mai  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

25/ Ông. Nguyễn Trọng Thi  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

26/ Bà. Đặng Hồ Kim Huệ  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

27/ Bà. Phan Thị Mỹ Xuân  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Ủy Viên

28/ Bà. Nguyễn Thị Kim Từ  

(Đang cập nhật)

ĐTDĐ: (Đang cập nhật)

 

Thông tin khác
Ban liên lạc Đồng hương Tỉnh Bến Tre tại TP. HCM
Ban liên lạc Đồng hương Thành phố Bến Tre
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Bình Đại
Ban Liên lạc Đồng hương Huyện Ba Tri
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Chợ Lách
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Giồng Trôm
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Mỏ Cày Bắc
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Mỏ Cày Nam
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Thạnh Phú
Video Clip
donghuongbentre@gmail.com
Hình ảnh    
Bản quyền © 2008 thuộc về Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP.Hồ Chí Minh.. Thiết kế và phát triển bởi Khanhle