Đồng hương Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động nơi cư ngụ, chấp hành tốt luật pháp, giữ mối quan hệ gắn bó với quê hương; đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và vận động hỗ trợ quê nhà.
BLL Thành phố Bến Tre
BLL Huyện Bình Đại
BLL Huyện Ba Tri
BLL Huyện Chợ Lách
BLL Huyện Châu Thành
BLL Huyện Giồng Trôm
BLL Huyện Mỏ Cày Bắc
BLL Huyện Mỏ Cày Nam
BBL Huyện Thạnh Phú
  1. Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên
  2. Đang cập nhật
  3. Đang cập nhật
  4. Đang cập nhật
  
  
3753338
Danh sách Ban Liên Lạc
 
Ban liên lạc Đồng hương Tỉnh Bến Tre tại TP. HCM
Ban liên lạc Đồng hương Tỉnh Bến Tre tại TP.HCM được kiện toàn năm 2021, bao gồm 01 Cố Vấn và 21 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Ban liên lạc Đồng hương Thành phố Bến Tre
Ban liên lạc Đồng hương Thành phố Bến Tre gồm 21 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Bình Đại
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Bình Đại được kiện toàn năm 2021, gồm 21 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Ban Liên lạc Đồng hương Huyện Ba Tri
Ban Liên Lạc Đồng hương Huyện Ba Tri được kiện toàn năm 2021, gồm 15 thành viên và Ban Thư Ký gồm 03 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Chợ Lách
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Chợ Lách gồm 12 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Châu Thành
Ban Liên Lạc Đồng hương Huyện Châu Thành được kiện toàn năm 2021, gồm 28 thành viên.
Cập nhật: 03/01/2013
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Giồng Trôm
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Giồng Trôm được kiện toàn năm 2021, gồm 23 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Ban liên lạc Đồng hương Huyện Mỏ Cày Bắc
Ban Liên Lạc Đồng hương Huyện Mỏ Cày Bắc được kiện toàn năm 2021, gồm 19 thành viên
Cập nhật: 03/01/2013
Trang: ---1 - 2--- « Trước | Tiếp theo »
Số tin từ 1-8 (trong tổng số 10 tin)
Video Clip
donghuongbentre@gmail.com
Hình ảnh    
Bản quyền © 2008 thuộc về Ban Liên lạc Đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP.Hồ Chí Minh.. Thiết kế và phát triển bởi Khanhle